Назад

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” Дистанционно обучение

Детайли

Описание

Професионално обучение по професия Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, специалност Вътрешни ВиК мрежи. Започване веднага без изчакване на група! Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането му. Издавани документи: - Държавно удостоверение за професионално обучение по образец № 3-37 на МОН – издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация. - Държавно свидетелство за професионална квалификация по образец № 3-54 на МОН - удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - Безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. В курса се изучава: елементите за ВиК мрежи в схемите и чертежите; разчитането на проекти и монтажни планове за ВиК мрежата; водомерен възел и шахта; тръбни връзки; помпени станции; технологичния ред за изпълнение на: ВиК мрежи и отклонения, мрежа за студена и мрежа за топла вода, помпени станции; санитарни охраняеми зони; монтаж и демонтаж на уреди, нови фитинги и тръби, откриване на нови и закриване на стари водопроводни отклонения; технологичната последователност на дейностите за отстраняване на спешно възникнали аварии във ВиК мрежи; След завършване на курса можете да работите като: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация); Водопроводчик химическата промишленост; Каналджия; Монтьор на водопроводни тръби; Водопроводчик по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Цена

350.00 лв

Вид на курса

дистанционно

Категория

Други курсове

Начална дата

12.02.2024

Крайна дата

11.03.2024

Място на провеждане

София

Адрес

https://koventina-bg.com

Телефон

0878783993

Лице за контакти

Център за професионално обучение

Организация

Център за професионално обучение

Електронна поща