Назад

Курс “Хотелиер” Дистанционно обучение

Детайли

Описание

Професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия Хотелиер, специалност Организация на хотелиерството. Започване веднага без изчакване на група! Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането му. Издавани документи: - Държавно удостоверение за професионално обучение по образец № 3-37 на МОН – издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация. - Държавно свидетелство за професионална квалификация по образец № 3-54 на МОН - удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - Безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Хотелиерът е този, от който зависи организацията и управлението на хотелиерската дейност. Негово основно задължение е да прилага утвърдените технологии за обслужване в заведенията за пребиваване. В ежедневната си работа той организира и ръководи цялостния процес на посрещане, настаняване и изпращане на гостите. След завършване на курса можете да работите като: Управител на хотел; Управител на къмпинг; Управител на къща за гости; Управител на мотел; Управител на пансион; Ръководител на отдел в хотел. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Цена

650.00 лв

Вид на курса

дистанционно

Категория

Други курсове

Начална дата

12.02.2024

Крайна дата

11.03.2024

Място на провеждане

София

Адрес

https://koventina-bg.com

Телефон

0878783993

Лице за контакти

Център за професионално обучение

Организация

Център за професионално обучение

Електронна поща