Назад

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение

Детайли

Описание

Професионално обучение по професия Сервитьор-барман, специалност Обслужване на заведения в общественото хранене. Започване веднага без изчакване на група! Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането му. Издавани документи: - Държавно удостоверение за професионално обучение по образец № 3-37 на МОН – издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация. - Държавно свидетелство за професионална квалификация по образец № 3-54 на МОН - удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - Безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Курсът Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с технологичното обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение, технологията на кулинарната продукция, сервиране, барманство и сомелиерство. Завършилият курса на обучение по специалността ще може: • да посреща, настанява и изпраща гостите на заведението; • да познава и да консултира гостите при избора на ястия, напитки и коктейли; • да подрежда търговската зала според правилата на сервиране и повода; • да приготвя и сервира безалкохолни и алкохолни напитки /смесени/; • да сервира ястия и напитки; • да работи с касови апарати и друга техника; • да прилага изискванията за санитарно-хигиенния контрол и др. След завършване на курса можете да работите като: Главен сервитьор; Обслужващ бюфет/лавка; Салонен управител; Сервитьор; Отговорник търговска зала; Барман. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Цена

350.00 лв

Вид на курса

дистанционно

Категория

Други курсове

Начална дата

12.02.2024

Крайна дата

11.03.2024

Място на провеждане

София

Адрес

https://koventina-bg.com

Телефон

0878783993

Лице за контакти

Център за професионално обучение

Организация

Център за професионално обучение

Електронна поща