Назад

Курс ”Строителен техник”, специалност ”Водно строителство”

Детайли

Описание

Трета степен на професионална квалификация по професия Строителен техник, специалност Водно строителство. Входящо ниво - средно образование. Започване веднага без изчакване на група! Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането му. За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането му. При успешно завършване на курса получавате III-та степен на професионална квалификация. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български, английски и немски език. С придобитото свидетелство можете да кандидатствате за вписване в централния професионален регистър на строителя. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник”, специалност „Водно строителство“ могат да заемат длъжностите: - Техник, водно строителство; - Техник, водоснабдяване и канализация; - Техник, гражданско строителство (хидравлик); - Техник, инвеститорски контрол; - Диагностик ВиК мрежи; - Техник водоснабдяване; - Технически ръководител, водоснабдяване и канализация Отличната професионална подготовка на завършилите строителни техници със специалност „Водно строителство” им дава възможност да постъпват на работа в общинските администрации, в строителни фирми и проектантски бюра, в предприятията „Водоснабдяване и канализация”, на работа в пречиствателни станции, хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения, като технически ръководители, на длъжности, които съответстват на професията. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Цена

600.00 лв

Вид на курса

дистанционно

Категория

Други курсове

Начална дата

12.02.2024

Крайна дата

11.03.2024

Място на провеждане

Стара Загора

Адрес

https://koventina-bg.com

Телефон

0878783993

Лице за контакти

Център за професионално обучение

Организация

Център за професионално обучение

Електронна поща