Назад

Курс “КОФРАЖИ” Дистанционно обучение

Детайли

Описание

Професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност: 5820302 Кофражи Започване веднага без изчакване на група! Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането му. Издавани документи: - Държавно удостоверение за професионално обучение по образец № 3-37 на МОН – издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация. - Държавно свидетелство за професионална квалификация по образец № 3-54 на МОН - удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - Безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. В курса се изучава: разчитане на монтажните и изчислителните схеми на кофражните скелета; изработване на кофражи на различни конструктивни елементи, фундаменти и стени, колони, греди, плочи, самостоятелни пояси, щурцове, козирки, корнизи, стълбищни рамена и площадки; черупкови конструкции, куполи и др.; изработване на дървени платна и други средства за укрепване на изкопи по проекта за изпълнение на земните работи; монтиране и демонтиране на различни видове кофражи; демонтиране на средства за укрепване на изкопи. След завършване на курса можете да работите като: Монтажник, скеле; Монтажник, строителни подпори; Строител, жилища; Строител, стоманобетонни промишлени комини; Кофражист; Кофражист, бетонни отливки; Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование.

Цена

350.00 лв

Вид на курса

дистанционно

Категория

Други курсове

Начална дата

12.02.2024

Крайна дата

11.03.2024

Място на провеждане

Стара Загора

Адрес

https://koventina-bg.com

Телефон

0878783993

Лице за контакти

Център за професионално обучение

Организация

Център за професионално обучение

Електронна поща