Назад

Експерт мрежова сигурност

Детайли

Описание

Фокус на дейността
Проектиране, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на продукти и решения за мрежова сигурност при клиенти.

Отговорности
• Познаване на продуктите и технологиите в областта на мрежовата сигурност, предлагани от компанията
• Проектиране и внедряване на нови мрежови решения и/или подобряване на ефективността на съществуващи мрежови решения за информационна сигурност
• Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на защитни стени, маршрутизатори и комутатори за постигане на максимална ефективност и сигурност на мрежата
• Наблюдение, поддръжка, диагностика и отстраняване на неизправности в мрежовата сигурност
• Актуализиране на мрежовия софтуер и оборудване в областта на мрежовата сигурност
• Документиране на извършените дейности
• Изготвяне и поддържане на проектна документация
• Решаване на заявки, свързани с мрежови решения, в рамките на предварително дефинирани параметри

Изисквания
• Висше образование в областта на информационните технологии – минимум степен бакалавър
• Добри познания в областта на съвременните информационните технологии (мрежова инфраструктура, мрежова сигурност и софтуерно-дефинирани мрежови решения)
• Отлични фундаментални познания в областта на мрежовите технологии - комутация и маршрутизация
• Отлични фундаментални познания по темите - Microsoft Active Directory, PKI, DNS
• Разбиране на нуждата от мрежова сигурност, градивни елементи и функцията им. Познаване и опит поне със следните решения:
защитни стени (традиционни и Next generation), proxy сървъри, Intrusion Detection/Prevention системи, Network Access Control,
WiFi security решения
решения за VPN - познаване на актуални технологии, алгоритми за гарантиране целостта и конфиденциалността на предаваните данни
• Умение за документиране на изградено решение - графично/таблично/словесно представяне на български и английски език
• Познаване и работа с десктоп операционни системи MS Windows, Apple MacOS, Linux
• Познаване и работа с мобилни операционни системи Apple iOS/iPadOS, Google Android
• Познаване и работа със сървърни операционни системи (базово ниво) MS Windows Server, Linux
• Много добро владеене на български език (писмено и говоримо)
• Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо)
• Аналитични умения за идентифициране, анализиране и бързо разрешаване на проблеми
• Свидетелство за управление на МПС

Предимства
• Придобит професионален сертификат за квалификация в областта на мрежи и комуникации CCNP Security или започнат сертификационен път по тази програма
• Трудов стаж на същата или аналогична позиция поне 3 години
Ние предлагаме
• Отлични условия на труд, здравословна и безопасна среда
• Конкурентно възнаграждение
• Постоянен трудов договор
• Допълнително здравно осигуряване
• Карта за спорт
• Възможност за професионално развитие, повишаване на квалификация и придобиване на нови умения

Ако нашето предложение представлява интерес, моля изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на email: jobs@paraflow.bg

Допуска се за профила на позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс, в рамките на стажантската програма на фирмата.
Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.

*Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Образование:
Бакалавър

Профил:
в областта на информационните технплогии

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:

ИТ и Компютърни специалисти

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

Дата:

18.04.2022

Организация:

Парафлоу комуникейшънс ООД
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Парафлоу комуникейшънс ООД може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ