Назад

Машинен оператор

Детайли

Описание

Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД е швейцарска компания, част от международната група Райхле Груп, световен лидер в разработката, производството и доставката на цялостни решения за изграждане на висококачествени комуникационни мрежи. Иновативните технологии, използвани в дизайна и производството на оптични и медни компоненти и кабели, гарантират висока скорост и непрекъсваемост на преноса на данни в LAN, Data Center и FTTx мрежите. В България R&M е представена от производствената база Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД и от търговското дружество R&M България – и двете собственост на швейцарската компания. Основаното през 2012 г. дружество Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД е тясно специализирано в разработката, дизайна и производството на оптични компоненти, използвани за цялостното изграждане на комуникационни мрежи. Продукцията на производствената база е достъпна на международните пазари чрез повече от 40 търговски организации на R&M по света. Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД търси отговорни и мотивирани кандидати, които да се присъединят към екипа ни на следната позиция: Машинен оператор Основни задължения: Управлява машини технологично свързани с производственият процес на монтаж на оптични кабели и компоненти, като спазва и следи за спазването на технологичните процеси в работния участък; Настройва, контролира и регyлира машините при започване на стандартен работен процес; Контролира качеството на произведената продукция , съгласно изискванията на конструктивната и технологична документация; Съдейства за решаването на проблеми, възникнали при протичане на производствения процес; Работи съгласно процедурите и Правилника за вътрешния трудов ред на дружеството; Познава и спазва инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд; Отговаря за правилното използване на лични предпазни средства; Използва отговорно предоставените му инструменти и оборудване. Изисквания: Средно или средно техническо образование; Опит в сферата на производството е предимство; Внимание към детайлите и умения за работа в екип; Отговорно отношение към поставените задачи и изпълнението им; Възможност за работа на смени (първа смяна 06.00 ч. до 14.30 ч., втора смяна 14.30 ч. до 23.00 ч.). Компанията предлага: Отлично стартово възнаграждение и осигуровки, съгласно българското законодателство; Интензивно въвеждащо обучение; Месечен бонус при постигане на производствените цели; Атрактивен пакет от социални придобивки: - Ваучери за храна на стойност 60 лева на месец - Карта за пътуване за цялата градска мрежа - Допълнително медицинско осигуряване след изтичане на изпитателния срок - 50% финансиране от компанията на карта за посещение а спортни дейности - Клиентска карта за намаление в голяма верига хипермаркети - Коледен бонус Осигурено място за хранене на преференциални цени; Работа в чиста и безопасна среда; Работа на смени с осигурен фирмен транспорт след втора смяна; Отлична локация в град София (кв. Хаджи Димитър); Ако харесвате предизвикателствата и търсите възможност за професионално развитие в динамична и международна работна среда, ще очакваме актуална автобиография. Всички кандидатури ще бъдат третирани като поверителни, съгласно ЗЗЛД и на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни 2016/679. Предоставянето не личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Образование:
Средно-специално

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:

Категория:

Производство
Селско, горско стопанство, рибовъдство
Машиностроене
Хранителна промишленост / храни и напитки
Енергетика
Текстилна индустрия
Химия, горива и минно дело
Производство - фармация
Металургия и минно дело
Производство - Мебели / Дърводелство

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

Дата:

14.02.2020

Организация:

РАЙХЛЕ И ДЕ - МАСАРИ БЪЛГАРИЯ ПРЪДАКШЪН ЕООД
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за РАЙХЛЕ И ДЕ - МАСАРИ БЪЛГАРИЯ ПРЪДАКШЪН ЕООД може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ