Назад

Организатор Сервизна Дейност

Детайли

Описание

РАПОРТУВА НА: Мениджър сервиз

ЦЕЛ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЯ
Организира изпълнението дейностите на сервиза на ЛД ООД и осигурява успешното постигане на зададените цели.
СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
- Поема отговорността и „собствеността“ на организирането и контрола на изпълнението на ежедневните задачи на Сервиза, които формират планът за работа;
- Планира и разпределя задачите между всички техници в сервиза, с цел осигуряване успешното изпълнение на плановите и аварийни дейности, за да се постигне максимална финансова ефективност и удовлетвореност на клиентите. Това ще включва рутинно оценяване на натовареността и разпределянето на задачите между техниците на сервиза в съответствие с приоритетите на програмата и техните специфични умения;
- Извършва непрекъснат контрол по изпълнението от техниците на зададените в планът за работа цели и задачи, изисква корекции на извършени дейности и/или направени отчети на дейността;
- Поема отговорността за управлението, координацията и развитието на всички електронни платформи и системи използвани в дейността на сервиза. Извършва необходимите ежедневни и дългосрочни дейности в тях.
- Работи активно с търговският отдел на фирмата с цел постигане на финансово ефективно и качествено обслужване на съществуващи Клиенти, както и създаването и развитието на нова клиентска база;
- В редки случаи може да се наложи да участва в планирани и ремонтни дейности на обектите на клиентите.
КВАЛИФИКАЦИИ
За да изпълни успешно тази работа, дадено лице трябва да може да изпълнява всяко основно задължение много добре. Изброените по-долу изисквания са представителни за необходимите знания, умения и/или способности.
ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ТРУДОВ ОПИТ
- Инженерно образование или технически практики с инженерна насоченост;
- Опит в обслужването и пускането в експлоатация на оборудване и системи;
- Възможност за четене на технически чертежи;
- Ръчен опит в инструментариум / електроника, откриване на неизправности и ремонти на пневматични инсталации;
- Желателно е възможността за използване на тестово оборудване и познания за различни инструменти.
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ
Добро владеене на писмен и говорим английски.
KOMПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
Добро ниво на работни познания за MS Office. Възможност за разбиране генералната архитектура на различни типове електронни платформи и системи.
ПОЗНАНИЯ ЗА ПРОДУКТИ
От съществено значение е разумното разбиране на продуктовата гама на Компанията или на подобно оборудване.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАЧЕСТВА
Разчитане на собствените сили - способност и желание да се справя с рутинни дейности и/или пикови натоварвания, които може да срещне в процеса на работа в Сервиза.
Инициатива - да може да използва свободата на собствена си преценка и да взема адекватни решения, когато се сблъсква с оперативни или персонални проблеми.
Внимание към детайла - вниманието към детайла е от решаващо значение, тъй като това е способността да се поддържа отлично и константно ниво на водене и организиране на отделните задачи на Сервиза. Правилното разбиране, че дадена задача е завършена, единствено когато всички нейни детайли са завършени качествено, успешно и навреме е ключова за успешният профил на позицията.
Мотивация - способност за отлично планиране и изпълнение на задължения, както и задълженията на персонала в Сервиза, без постоянен надзор.


Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Образование:

Профил:

Ние предлагаме

Вид заетост:

Срок на заетост:

Договор:

Ниво в йерархията:

Категория:

Инженери

Държава:

България

Населено място:

Адрес:

София 1202, блу. Цар Самуил №116

Дата:

07.11.2022

Организация:

LD GmbH
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за LD GmbH може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ