Назад

СПЕЦИАЛИСТ, ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Детайли

Описание

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Mercedes-Benz, Setra и FUSO, а от 2022г. – и на INEOS Grenadier. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако имате опит в администрирането на персонал и ЗБУТ,

ако умеете да спазвате конфиденциалност на информацията,

ако сте умерено комуникативен/на, но изключително пунктуален/на,

ако не се ''губите'', когато имате няколко документа и папки пред себе си,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Моторс ЕАД, локация София като:
СПЕЦИАЛИСТ, ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Основни задължения на позицията:
• Администрира процесите при назначаване, преназначаване и освобождаване на персонал по трудов или граждански договор
• Поддържа досиетата на служителите, обработва отсъствията за временна неработоспособност и заповедите за отпуск
• Подготвя всички документи, свързани с трудови правоотношения - служебни бележки, удостоверения, декларации, УП и др.
• Води различни справки и подпомага други процеси в отдел Човешки ресурси
• Работи ежедневно със специализиран софтуер за управление на човешките ресурси (Хермес), вкл. с модул „Работни места“
• Участва активно процеса по управление на здравословни и безопасни условия на труд и социалната програма на фирмената група
• Подпомага процесите по изчисляване на възнаграждения и придобивки (ежемесечно)

Изисквания към търсения кандидат:
• Има предишен опит в администриране на персонал (минимум 3 год.)
• Притежава диплома за висше образование по специалност ИТ, УЧР или релевантна
• Изключително организиран, стриктен и внимателен към детайла
• Познава и непрекъснато актуализира знанията си за нормативната уредба по ЗБУТ и трудово-правни отношения (КТ, КСО и др.)
• Използва MS Office пакет, в т.ч. Excel и PowerPoint
• Отворен към нови знания и обучения за различни процеси и системи

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати, които:
- владеят английски език;
- са обработвали възнаграждения;
- имат предишен опит в работа с ERP System (HRM).

Предимствата за Вас:
• Ще работите в най-новия продажбено-сервизен център на Силвър Стар в България
• Ще работите на трудов договор на пълен работен ден при 5-дневна работна седмица с 22-дневен платен годишен отпуск
• Ще придобиете и/или задълбочите уменията си за работа със специализиран софтуер за изчисляване на възнаграждения, придобивки и администриране на персонал (Хермес)
• Ще получите шанса да работите за генералния представител на Mercedes-Benz, Setra и FUSO за България
• Ще надградите професионалните си умения при работа в дигитални проекти във фирмена група Силвър Стар

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstarmotors.eu, като посочите референтния номер на позицията (HR_Pay_1023), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се обработват за по-дълъг срок.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството или на: Политика за защита на лични данни.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Образование:
Бакалавър

Профил:
Икономически

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Категория:

Администрация
Човешки ресурси
Административни и офис дейности

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

гр. София, п.к. 1839, р-н Кремиковци, ул. „Челопешко шосе” № 52

Дата:

26.10.2023

Организация:

Силвър Стар Моторс ЕАД
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Силвър Стар Моторс ЕАД може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ