Назад

Курс “Външни ВиК мрежи” Дистанционно обучение

Детайли

Описание

Професионално обучение по професия Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, специалност Външни ВиК мрежи. Започване веднага без изчакване на група! Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането му. Издавани документи: - Държавно удостоверение за професионално обучение по образец № 3-37 на МОН – издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация. - Държавно свидетелство за професионална квалификация по образец № 3-54 на МОН - удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - Безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Курсът Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с разчитане на различни архитектурни планове и детайли, познаване на видовете улични ВиК мрежи, правилното използване на инструментите, машините и инвентарните пособия при ВиК работи. Допълнителни теми, застъпени в обучението са основни технологични правила и последователност на улични ВиК мрежи, поддръжка, ремонт и отстраняване на дефекти по водоснабдителната система. След завършване на курса можете да работите като: Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); Водопроводчик химическата промишленост; Водопроводчик кораб; Каналджия; Монтьор водопроводни тръби; Работник полагане на дренаж; Водопроводчик аварийна група. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Цена

350.00 лв

Вид на курса

дистанционно

Категория

Други курсове

Начална дата

12.02.2024

Крайна дата

11.03.2024

Място на провеждане

София

Адрес

https://koventina-bg.com

Телефон

0878783993

Лице за контакти

Център за професионално обучение

Организация

Център за професионално обучение

Електронна поща