Назад

Експерт Управление на Неавтомобилни щети Общо застраховане- София

Детайли

Описание

ДЗИ е един от най-разпознаваемите брандове на българския застрахователен пазар, с над 70-годишна история и е част от белгийската KBC Group.

Нашата мисия е да осигуряваме спокоен и сигурен живот. Успешната реализация на нашата мисия зависи от нашите служители. Присъединявайки се към нашия екип ще имате шанса да се развивате в среда от колеги с подобни ценности и да знаете, че работата ви носи спокойствие на обществото. Ние вярваме, че всеки един от служителите ни допринася и е отговорен за положителната промяна около нас.

Амбициозните планове за развитие на ДЗИ водят до постоянно търсене на нови таланти, които да допринесат за нашия общ успех!

Нашата Дирекция „Управление на щети“ е една от ключовите за успеха на нашия бизнес в днешния динамичен свят. В момента ние търсим хора, които са готови да се развиват и да се усъвършенстват всеки ден на позицията:

Експерт „Управление на Неавтомобилни щети общо застраховане“


Задължения и отговорности:
- Цялостната дейност по обработване и приключване на щети по неавтомобилни застраховки спрямо вътрешните правила и процедури на компанията
- Извършва документални/физически огледи на увредено имущество и съставя документи във връзка с констатациите на място
- Изготвя количествено-стойностни сметки и валидира същите изготвени от външни експерти
- Осъществява методологична и оперативна дейност във връзка с управлението на щетите по имуществени, технически и/или транспортни застраховки
- Изготвя писмена кореспонденция до клиенти и посредници
- Проверява и одобрява документация, изготвена от експерти провели оглед, според вътрешните правила и процедури на компанията
- Изготвя мотивирани становища по щети съгласно действащите вътрешни правила и процедури
- Отговаря на постъпили жалби по щети и запитвания от различни институции;


Профил на кандидата:
- Професионален опит в сферата на имуществената ликвидация – минимум 1 година, се счита за предимство
- Познаване на действащата нормативна уредба в областта на застраховането
- Висше образование
- Опит в транспортните застраховки и познаване на ЧМР конвенцията са плюс
- Умения за приоритизиране, спазване на срокове и способност за работа под напрежение
- Отлични комуникативни и организационни умения
- Владеене на английски език на работно ниво
- Свободно боравене с MS Office
- Притежаване на шофьорска книжка, се счита за предимство


В замяна ние ще Ви предложим:
- Позиция във водеща компания на българския застрахователен пазар, част от KBC Group, една от основните банково-застрахователни групи в Европа
- Коректни трудово правни отношения и възможности за бонуси при постигане на поставени цели
- Пакет от допълнителни придобивки включващ здравна застраховка с широки пакети, застраховка злополука и преференциални условия при използване на продукти на компаниите част от KBC Group
- Допълнителен платен годишен отпуск


В ДЗИ вярваме, че успеха не е цел, а пътешествие, в което Вие водите. Това ни мотивира да развиваме служителите си и да ги подпомагаме по пътя на техния кариерен растеж.

Предизвикахме ли интереса ви? Моля изпратете Ваша автобиография, ще се радваме да се запознаем!

Вашата кандидатура ще бъде разгледана в пълна конфиденциалност и при спазване на правилата за защита на личните данни.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Образование:
Бакалавър

Ние предлагаме

Вид заетост:

Срок на заетост:
Стаж

Договор:

Ниво в йерархията:
Студенти/Стажанти

Категория:

Застрахователна дейност

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

Бул. „Витоша“ 89Б

Дата:

04.04.2024

Организация:

ДЗИ–Общо застраховане” ЕАД
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за ДЗИ–Общо застраховане” ЕАД може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ