Назад

Специалист "Банкови операции"

Детайли

Описание

Банков служител за клон Карлово, гр. Карлово Карлово, активна до 12.09.2020 г. Основни задължения: • Консултиране, продажби и обслужване на клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута; • Регистриране и осчетоводяване на операции в лева и валута и извеждането им в счетоводната система; • Извършване на кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги; • Осъществяване на продажби на кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит-овърдрафт; • Извършване на справки по искане на клиенти, откриване/закриване на клиентски сметки; • Извършване на сделки, свързани с покупко-продажбата на валута; • Работа с касова наличност в лева и валута. Разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти. Изисквания за заемане на длъжността: • Образование – средно икономическо или завършено висше икономическо с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности, свързани с функционалните задължения; • Професионален опит: предимство е трудов стаж в банковата система или други финансови институции по дейности свързани с основните задължения; • Сертификат за работа с валута; • Теоретични и практически познания в областта на банковото дело; • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook); • Познания на английски език. Ние предлагаме: • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара; • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност; • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати; • Възможност за професионално развитие. Необходими документи за кандидатстване: • Подробна автобиография на български език - с актуална снимка; • Мотивационно писмо.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:

Образование:
Бакалавър

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:

Ниво в йерархията:

Категория:

Банково дело

Държава:

България

Населено място:

Гр. Карлово

Адрес:

ул. “Московска” 19, Централно управление

Дата:

07.04.2021

Организация:

Банка ДСК АД
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ