Назад

Оперативен счетоводител

Детайли

Описание

В България ние сме сред 10-те водещи компании в областта на одита, консултантските, счетоводните, данъчните и управленските услуги.


Основни задължения и отговорности:
Отразява точно на ежедневна база стопанските операции в счетоводната система съгласно НСС и МСФО;
Изготвя платежни нареждания към доставчици и държавния бюджет;
Изпълнява счетоводни функции като отчитане на приходи и активи;
Отговаря за точното отчитане и анализ на приходите и разходите;
Документира и осчетоводява финансовите транзакции;
Изготвя справки на английски език за салда по сметки и транзакции с доставчици и клиенти;
Администрира договори с контрагенти;
Изготвя междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети съгласно НСС и МСФО на английски език;
Изготвя годишни данъчни декларации;
Комуникира директно с клиенти, данъчни и други държавни институции.

Знания, опит и умения:
Минимум 3 години опит на подобна позиция;
Отлични познания на българското счетоводно и данъчно законодателство;
Висше образование по Счетоводство и/или Финанси (икономическият техникум е предимство);
Добри аналитични, организационни и комуникационни умения;
Внимание към детайла и стриктно спазване на сроковете;
Отлични умения за работа в екип;
Високо ниво на бизнес комуникация;
Отлични организационни умения и умения за приоритизиране;
Отлично владеене на английски език, включително четене, говорене и писане;
Отлична компютърна грамотност, включително Microsoft Office - Word, Excel и PowerPoint.

Ние предлагаме:
Прогресивни възможности за кариерно развитие в рамките на реномирана организация;
Работа с топ български и международни компании и придобиване на мултикултурен опит;
Приятна, екипно ориентирана и подкрепяща работна среда;
Обучение на работното място и седмични уъркшопи за развитие;
Цялостно финансиране и подкрепа за професионално квалификационно развитие;
Атрактивно възнаграждение.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Образование:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:

Ниво в йерархията:

Категория:

Счетоводство и Одит

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

София, ул. 6-ти септември 55

Дата:

18.05.2023

Организация:

Crowe Bulgaria
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Crowe Bulgaria може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ