Назад

Електромеханик КИП и А

Детайли

Описание

Фирма "Корпоративна Социална Отговорност" ЕООД лидер в сферата за подбор на персонал, обучение и развитие на КСО, търси за свой клиент, производствена компания, отговорен и мотивиран служител за позицията на:Електромеханици КИП и А Основни задължения: - Изпълнява технически функции по осигуряване работата на контролно измервателните прибори и апаратура – поддържа в изправност определените от прекия му ръководител съоръжения, които осигуряват производството и контрола на качеството на готовата продукция; - Извършва техническо обслужване на електрониката в машините и съоръженията по време на своето дежурство; при възникнал сериозен проблем търси помощ от дежурния инженер КИП и А; - Ежедневно следи поверените му системи за измерване и контрол и отстранява възникналите отклонения от нормално установения режим на работа; - Проучва, анализира и участва в решаването на възникващите проблеми с електрониката в машините и съоръжения; Изисквания към кандидата: - Висше или средно техническо образование; - Минимум 2 години опит на подобна позиция в производствено предприятие; - Добро владеене на Английски език е задължително; Компанията предлага; - Добро възнаграждение; - Възможност за професионално развитие; - Допълнителни социални придобивки; - Работа на 3 смени; Ако проявявате интерес към отворената работна позиция, кандидатствайте с прикачено СV. "Корпоративна Социална Отговорност" ЕООД притежава лиценз за подбор на персонал N: 2082/19.7.2016г Всички кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. При кандидатстване за позицията, вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните Ви данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за следните цели: подбор на кандидати за тази позиция; подбор на кандидати за бъдещи позиции, настъпващи в рамките на следващите две години, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка със целите на подбора и проучване на пазара на труда; евентуално бъдещо подписване на трудов договор или друг вид договор. Поемаме отговорността да обработваме личните Ви данни, като гарантираме тяхната защита като тайна от трети лица. Информираме Ви, че имате право на достъп до личните си данни и правото да изисквате тяхното коригиране или заличаване, като го заявите на e-mail на компанията.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Образование:
Средно-специално

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:

Трудово възнаграждение:

От 2200 до 2500 лева на месец

Категория:

Производство

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

гр. Пловдив, ул. Златна Панега12 А

Дата:

06.04.2021

Организация:

Корпоративна Социална Отговорност ЕООД
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Корпоративна Социална Отговорност ЕООД може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ