Назад

Юрисконсулт

Детайли

Описание

Отговорности: -Контрол за правилното и законосъобразното прилагане на нормативните актове и предложения на решения по възникнали казуси в рамките на предмета на дейност на компанията; -Изготвя искови молби, отговори на искови молби по граждански, административни и др. дела; -Участие в производства по събиране на вземанията; -Правно обслужване на дружеството, в качеството му на работодател по въпросите на трудовото право; -Представлява интересите на дружеството пред органите на държавната власт и управление, органите на местното самоуправление, градските институции, както и в отношенията с други физически лица и юридически лица при решаване на правни въпроси, касаещи дейността на дружеството; -Изготвя и съгласува договори, анекси, допълнителни споразумения и правни становища във връзка с дейността на компанията; -Следи и информира ръководството за законодателните изменения и допълнения, които касаят дейността на компанията; -Изготвя документи, отчети и писма за дейността на компанията за регулаторните органи; -Оказва правно съдействие при попълване и изготвяне на документи за участие в Обществени поръчки и при кандидатстване по проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС; -Следи за изтичането на сроковете на договорите, други срочни документи, свързани с процедури, касаещи дейността на компанията; -Осъществява процесуално представителство. Изисквания: -Висше юридическо образование и придобита правоспособност; -Минимум 2 години опит на сходна позиция; -Предимство е познаването на медийното законодателство, трудовото право, ЗОП и административния процес; -Много добра компютърна грамотност; -Умения за работа в екип; -Устойчивост на стрес и динамика; -Комуникативност, инициативност, активност; -Лоялност и отговорност; -Владеене на английски език. Компанията предлага: -Отлична работна среда; -Възможност за придобиване на юридически опит и практически знания в просперираща компания. Ако проявявате интерес към позицията и отговаряте на посочените изисквания, моля да изпратите ваша автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Образование:
Магистър

Профил:
Право

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:

Правни и Юридически услуги

Държава:

България

Населено място:

Гр. София

Адрес:

София, бул. Брюксел 1

Дата:

08.05.2019

Организация:

ИНВЕСТОР.БГ АД
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за ИНВЕСТОР.БГ АД може да получите ТУК

КАНДИДАТСТВАЙ