14.09.2021
  • Sales Specialist with Bulgarian and English

    Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград
01.09.2021
26.08.2021
10.09.2021
09.09.2021
01.09.2021
31.08.2021
09.09.2021
  • Мениджър по обработка на заявките в склада в Словакия (гр.Сенец)

    Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград
02.09.2021
30.08.2021
27.08.2021
Днес